Diyanet Evleri
Başkanlığımıza bağlı Misafirhanelerimiz.

Ankara

Yuva Sıcaklığında Konaklama

İstanbul (Üsküdar)

Yuva Sıcaklığında Konaklama

İstanbul (Sultanahmet)

Yuva Sıcaklığında Konaklama
Diyanet Evi Hakkında

Başkanlığımız üstlenmiş olduğu misyon itibariyle, çok geniş bir yelpazede toplumsal ve küresel ölçekte hizmet sunmaktadır. Bu anlamda, örnek alınan bir Kurum haline gelen Teşkilatımızın, mensupları ve ailelerinin konaklama, dinlenme, eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında, büyük bir talep ve beklenti olduğu bilinmektedir.

Bu ihtiyacı karşılamak üzere, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün vazifeleri arasında sayılan, "Başkanlığın sosyal ve kültürel faaliyetlerini yürütmek, diyanet evi ve benzeri sosyal tesislerin kurulması ve işletilmesini sağlamak" hükmüne istinaden, öncelikli olarak Büyükşehirlerde "Diyanet Evi" adı altında sosyal tesis ve misafirhaneler açılması ve Başkanlığımızca işletilmesi uygun görülmüştür.

Bu itibarla, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılında gerekli altyapı çalışmaları tamamlanan "Ankara Diyanet Evi", 2020 yılında "Üsküdar Diyanet Evi" 2021 yılında "Sultanahmet Diyanet Evi" açılarak konaklama hizmeti sunmaya başlamıştır.

Başkanlığımız ve personelimize hayırlı olmasını dileriz.

  • Ankara Diyanet Evi
  • Üsküdar Diyanet Evi
  • Sultanahmet Diyanet Evi
Hizmette Kalite
Konfor
Teknoloji
Güler Yüz
Kalite